Bureau Van Beers / SKOR

Via Bureau Van Beers werkte ik mee aan het SKOR symposium ‘Social Housing – Housing the Social’, dat plaatsvond op 4 en 5 november in Amsterdam. Ik heb Bureau van Beers ondersteund met het uitvoeren van communicatietaken.