Kunstbeeld

Voor Kunstbeelds Best of 2011 voerde ik twee onderzoeken uit. Ik onderzocht welke kunstenaar en welk museum zich de besten van 2011 mochten noemen aan de hand van kwantitatieve criteria. De resultaten van mijn onderzoek zijn gebruikt in verschillende artikelen in Kunstbeeld 12/2011. Ook schreef ik twee verslagen over het onderzoeksproces voor de website.


Kunstbeeld Best of 2011
Kunstenaarsonderzoek

Om te onderzoeken welke kunstenaars wonend en werkend in Nederland opvallend goed presteerden in 2011, werd de aandacht die zij in de pers kregen in kaart gebracht. Ook werd het aantal tentoonstellingen van deze kunstenaars geteld. Klik hier om mijn verslag in zijn geheel te lezen (pdf).

Kunstbeeld Best of 2011
Museumonderzoek

Daarnaast werden 24 Nederlandse musea die zich voornamelijk richten op hedendaagse kunst gevraagd naar onder meer de bezoekersaantallen en het aantal aankopen. Het tweede onderdeel van het onderzoek omvatte een bezoek van een redactielid van Kunstbeeld aan het museum. Hierbij werd niet alleen gekeken naar de programmering, maar ook naar de klantvriendelijkheid van de musea. Klik hier om mijn verslag in zijn geheel te lezen (pdf).