SKOR

Voor SKOR schreef ik een uitgebreid (Engelstalig) verslag over de eerste symposiumdag van ‘Social Housing – Housing the Social’.