Flash Art International...

Ik deed eerder voor de Rijksakademie verslag van de presentatie van Pawel Kruk en besloot er ook een korte recensie over te schrijven voor Flash Art.

Rijksakademie voor Beeldende Kunsten...

Voor het weblog van de Rijksakademie schreef ik een (Engelstalig) stuk over resident Pawel Kruk en zijn tentoonstelling ‘Illegitimate Business’, waarin hij de mythes van het kunstwerk, de kunstenaar en de kunstmarkt stevig bekritiseerde.