SKOR

Voor SKOR schreef ik een uitgebreid (Engelstalig) verslag over de eerste symposiumdag van ‘Social Housing – Housing the Social’.

Bureau Van Beers / SKOR...

Via Bureau Van Beers werkte ik mee aan het SKOR symposium ‘Social Housing – Housing the Social’, dat plaatsvond op 4 en 5 november in Amsterdam. Ik heb Bureau van Beers ondersteund met het uitvoeren van communicatietaken.